Het project Holendrecht Centrum maakt onderdeel uit van de ontwikkelbuurt Holendrecht. Daarvoor heeft de gemeente een Principenota vastgesteld en het deel van de wijk waar gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden opgesplitst in deelgebieden. Eigen Haard heeft Wonam benaderd als ontwikkelingspartner met als doel te komen tot verdichting van de locatie o.b.v. een combinatie van sociale woningbouw en het in deze wijk ontbrekende segment middenhuur.

Partijen hebben aansluitend de eigenaar van het naastgelegen winkelcentrum Holendrechtplein, zijnde Hoorne Vastgoed, benaderd om gezamenlijk te onderzoeken hoe dit gebied kan gaan functioneren als centrumgebied voor Holendrecht (West). De drie partijen en de gemeente hebben een Intentieovereenkomst afgesloten waarbij een Ontwerpvisie, Buurtvisie en Haalbaarheidsstudie is afgerond. Aansluitend is de Projectnota door de gemeenteraad goedgekeurd en vindt de besluitvorming rondom de Investeringsnota in 2024 plaats.

In het kort

Naam project
Holendrecht Centrum

Locatie
Ochtenhof, Holendrechtdreef en omgeving

Transformatie
In onderzoek

Status
Ontwerpvisie, Buurtvisie en Haalbaarheidsstudie

Ontwerp
Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever(s)
Wonam

Overige partners
Eigen Haard, Hoorne Vastgoed, Gemeente Amsterdam

Rol
Projecttrekker

Periode
2018-2024


Meer informatie