Het project Media Lab & Living Amsterdam is een samenwerking van het Mediacollege Amsterdam, Wonam en Eigen Haard. Door de uitbreidingsplannen van de school en de gemeentelijke ambities t.a.v. de gebiedsontwikkeling Sloterdijk 1 Zuid is Wonam benaderd om dit integrale project te begeleiden. Van 2019 tot 2021 was  ik daar als projecttrekker actief bij betrokken. Dit heeft geleid tot een Blokvisie als ook haalbaarheidsstudie, welke de komende periode nader uitgewerkt zal worden met betrokken partijen en de gemeente Amsterdam

Specificaties

Naam project
Media Lab & Living Amsterdam

Locatie
Transformatorweg/Contactweg Sloterdijk 1 Zuid, Amsterdam

Transformatie
Herontwikkeling/nieuwbouw schoollocatie

Programma
30.000 m2 bvo wonen, 10.000 m2 bvo bedrijfsmatig en 13.500 m2 bvo school

Status
Blokvisie en haalbaarheidsstudie

Ontwerp
DVDP Architectuur + Stedenbouw

Opdrachtgever(s)
Wonam

Overige partners
Mediacollege Amsterdam, Eigen Haard, Gemeente Amsterdam

Rol
Projecttrekker

Periode
2019-2021


Meer informatie