Werkplaats Overvecht is een initiatief van 10 vastgoedpartijen bestaande uit projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties waarbij gestreefd wordt de wijk Overvecht naar een hoger plan te brengen i.s.m. de bewoners en de gemeente. Als onderdeel hiervan worden een aantal pilot-projecten uitgewerkt, waaronder de TiZa-dreven waar Wonam samen met Mitros, Portaal, Bo Ex en Heijmans Vastgoed de komende negen maanden met betrokken stakeholders werkt aan een nadere uitwerking van het ruimtelijk verdichtingsmodel als ook het haalbaarheidstraject.

In het kort

Naam project
Tigrisdreef-Zambesidreef/TiZa-dreven

Locatie
Buurten rondom Park de Gagel in de wijk Overvecht, Utrecht

Transformatie
Verdichting

Programma
ca. 1.000 woningen

Status
Ontwerpvisie, Buurtvisie en Haalbaarheidstraject afgerond. Vervolgtraject opgestart

Ontwerp
KCAP, Fluxx

Opdrachtgever(s)
Wonam

Overige partners
Mitros, Portaal, Bo Ex en Heijmans Vastgoed

Rol
Projectteamlid

Periode
2019-2021


Meer informatie